לימוד לחידון 2020-04-02T22:55:47+00:00
המועצה הציונית בישראל שמחה להזמין
את הציבור הרחב
לשלב הגמר של
חידון הציונות והמורשת למשפחות בישראל תש"פ 2020
תחרות הגמר הארצית
תתקיים בכ״ה בניסן תש״פ
19/4/2020 בשעה 17:30
בתיאטרון ירושלים

התוכן המובא באתר זה מהווה בסיס ידע מומלץ בלבד לקראת השלבים המקדימים של החידון ואינו מהווה רשימת חומר סגורה

הבהרה חשובה :

אתר זה מיועד למטרות למידה בלבד, ולא לשום מטרה מסחרית.

בשימוש באתר זה, הנך מצהיר שכניסתך לאתר היא לצורך לימוד וקבלת סקירה על חידון הציונות והמורשת בלבד ולא לכל מטרה אחרת.