ההגנה 2020-01-09T12:44:02+02:00
hagana2

ארגון ההגנה

הקמת הארגון

ארגון 'ההגנה' הוקם ביוני 1920 כממשיך דרכו של ארגון ״השומר״. ארגון ״ההגנה״ היה הארגון הצבאי המחתרתי המרכזי של הישוב העברי בארץ-ישראל בימי המנדט הבריטי. בהתחלה נועדה ״ההגנה״ להגן על הישובים היהודיים מפני התקפות הערבים. במהלך קיומה הפכה לכוח הצבאי של ״המדינה שבדרך" ועסקה בלחימה בשלטון הבריטי ובהבאת מעפילים ארצה. בראשית שנות השלושים הועמדה ״ההגנה״ תחת פיקוחו של הועד הלאומי והוכרה כארגון מגן על הישוב כולו.
hagana5

מדיניות הארגון

בימי ״המאורעות״- ימים של התקפות ערביות על הישוב היהודי, דגלה ״ההגנה״ במדיניות של הבלגה, שעיקרה הגנה על הישובים מפני ההתקפות עליהם והימנעות מפגיעה בישוב הערבי ככלל.
בעקבות ההתנגדות הערבית לשלטון הבריטי וביצוע פעולות חמורות נגד הבריטים, הסכים הממשל הבריטי המנדטורי לשיתוף פעולה עם ״ההגנה״. הפעילות התרכזה במסגרת של "הנוטרים" ו"משטרת היישובים העבריים" אשר היו כפופים למשטרה הבריטית וסיועו באבטחת היישובים ונקודות רגישות כגון תחנות רכבת.
"יציאה אל מחוץ לגדר" הוא כינוי לפעולות יזומות של ההגנה של תקיפת הפורעים הערבים בבסיסיהם, מעבר לגדרות היישובים היהודים. הפעולות האלו היו בלתי לגאליות ללא תיאום עם הבריטים. הפעולות נעשו על ידי פלוגות קטנות ומאומנות פו"ש –פלוגות שדה בפיקוד של יצחק שדה, חי"ש – חילות שדה ופו"מ- פלוגות מיוחדת. עיקר פעולות ההגנה התרכזו בהשתתפות בהקמת יישובי חומה ומגדל ובמוסד לעליה ב'- כלומר "ההעפלה" הבלתי לגאלית לארץ ישראל.

הבהרה חשובה :

אתר זה מיועד למטרות למידה בלבד, ולא לשום מטרה מסחרית.

בשימוש באתר זה, הנך מצהיר שכניסתך לאתר היא לצורך לימוד וקבלת סקירה על חידון הציונות והמורשת בלבד ולא לכל מטרה אחרת.