יש לנו מדינה!

יש לנו מדינה! 2018-02-27T14:59:31+02:00

יש לנו מדינה!

הבריטים עוזבים

ב- ה׳ באייר תש״ח, 14 במאי 1948 הוכרז על הקמתה של מדינת ישראל. היה זה יום שישי, שעות מעטות לפני כניסת השבת, בעיצומה של מלחמת העצמאות. ביום שבו עמד לפקוע בחצות הלילה תוקפו של המנדט הבריטי על ארץ- ישראל, התכנסו במוזיאון תל-אביב נציגי היישוב היהודי בארץ ישראל ונציגי התנועה הציונית, ואישרו את ההכרזה על הקמת מדינת ישראל. את ההכרזה קרא דוד בן־גוריון, שהנהיג את המדינה בשנותיה הראשונות. ״מגילת העצמאות״, הייתה באותו יום היסטורי למסמך יסוד בתולדות מדינת ישראל. לאחר ההכרזה פרצו בארץ ריקודים של שמחה, אל תוך הלילה ולרגע אחד נשכחו הקרבות הקשים והידיעה שאנו במלחמה.
azmaut

שמחה בצל המלחמה

חגיגיות הכרזת המדינה עמדה בצל המלחמה. ביום שלפני ההכרזה " מלכה נפלה"- גוש-עציון נפל ביום ה', ד' באייר תש"ח (13.5.1948). 240 מתיישבים ולוחמים נפלו בקרבות גוש-עציון. לימים קבעה הכנסת את יום נפילת כפר-עציון כיום הזיכרון הכללי לחללי צה"ל, כך שזיכרון ותקומה הם בלתי ניתנים להפרדה בסיפורו של עם ישראל והציונות.

מגילת העצמאות

בארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית, הדתית והמדינית, בה חי חיי קוממיות ממלכתית, בה יצר נכסי תרבות לאומיים וכלל אנושיים והוריש לעולם כולו את ספר הספרים הנצחי.

לאחר שהוגלה העם מארצו בכוח הזרוע שמר לה אמונים בכל ארצות פזוריו, ולא חדל מתפילה ומתקווה לשוב לארצו ולחדש בתוכה את חירותו המדינית.
מתוך קשר היסטורי ומסורתי זה חתרו היהודים בכל דור לשוב ולהיאחז במולדתם העתיקה; ובדורות האחרונים שבו לארצם בהמונים, וחלוצים, מעפילים ומגנים הפריחו נשמות, החיו שפתם העברית, בנו כפרים וערים, והקימו ישוב גדל והולך השליט על משקו ותרבותו, שוחר שלום ומגן על עצמו, מביא ברכת הקדמה לכל תושבי הארץ ונושא נפשו לעצמאות ממלכתית. בשנת תרנ״ז (1897) נתכנס הקונגרס הציוני לקול קריאתו של הוגה חזון המדינה היהודית תיאודור הרצל והכריז על זכות העם היהודי לתקומה לאומית בארצו. זכות זו הוכרה בהצהרת בלפור מיום ב׳ בנובמבר 1917 ואושרה במנדט מטעם חבר הלאומים, אשר נתן במיוחד תוקף בין-לאומי לקשר ההיסטורי שבין העם היהודי לבין ארץ־ישראל ולזכות העם היהודי להקים מחדש את ביתו הלאומי.
השואה שנתחוללה על עם ישראל בזמן האחרון, בה הוכרעו לטבח מיליוני יהודים באירופה, הוכיחה מחדש בעליל את ההכרח בפתרון בעיית העם היהודי מחוסר המולדת והעצמאות על-ידי חידוש המדינה היהודית בארץ־ישראל, אשר תפתח לרווחה את שערי המולדת לכל יהודי ותעניק לעם היהודי מעמד של אומה שוות־זכויות בתוך משפחת העמים. שארית הפליטה שניצלה מהטבח הנאצי האיום באירופה ויהודי ארצות אחרות לא חדלו להעפיל לארץ-ישראל, על אף כל קושי, מניעה וסכנה, ולא פסקו לתבוע את זכותם לחיי כבוד, חירות ועמל-ישרים במולדת עמם.
במלחמת העולם השנייה תרם היישוב העברי בארץ את מלוא־חלקו למאבק האומות השוחרות חירות ושלום נגד כוחות הרשע הנאצי, ובדם חייליו ובמאמצו המלחמתי קנה לו את הזכות להימנות עם העמים מייסדי ברית האומות המאוחדות. ב-29 בנובמבר 1947 קיבלה עצרת האומות המאוחדות החלטה המחייבת הקמת מדינה יהודית בארץ-ישראל! העצרת תבעה מאת תושבי ארץ־ישראל לאחוז בעצמם בכל הצעדים הנדרשים מצדם הם לביצוע ההחלטה. הכרה זו של האומות המאוחדות בזכות העם היהודי להקים את מדינתו אינה ניתנת להפקעה.
זוהי זכותו הטבעית של העם היהודי להיות ככל עם ועם עומד ברשות עצמו במדינתו הריבונית. לפיכך, נתכנסנו, אנו חברי מועצת העם, נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית, ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ־ישראל, ובתוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ־ישראל, היא מדינת ישראל. אנו קובעים שהחל מרגע סיום המנדט, הלילה, אור ליום שבת ו׳ אייר תש״ח, 15 במאי 1948 ועד להקמת השלטונות הנבחרים והסדירים של המדינה בהתאם לחוקה שתיקבע על-ידי האסיפה המכוננת הנבחרת לא יאוחר מ-1 באוקטובר 1948 – תפעל מועצת העם כמועצת מדינה זמנית, ומוסד הביצוע שלה, מנהלת העם, יהווה את הממשלה הזמנית של המדינה היהודית, אשר תיקרא בשם ישראל.
מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות! תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה, תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל! תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין; תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות, תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות, ותהיה נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות. מדינת ישראל תהא מוכנה לשתף פעולה עם המוסדות והנציגים של האומות המאוחדות בהגשמת החלטת העצרת מיום 29 בנובמבר 1947 ותפעל להקמת האחדות הכלכלית של ארץ־ישראל בשלמותה.
אנו קוראים לאומות המאוחדות לתת יד לעם היהודי בבניין מדינתו ולקבל את מדינת ישראל לתוך משפחת העמים. אנו קוראים ־ גם בתוך התקפת הדמים הנערכת עלינו זה חודשים – לבני העם הערבי תושבי מדינת ישראל לשמור על השלום וליטול חלקם בבניין המדינה על יסוד אזרחות מלאה ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל מוסדותיה, הזמניים והקבועים. אנו מושיטים יד שלום ושכנות טובה לכל המדינות השכנות ועמיהן, וקוראים להם לשיתוף פעולה ועזרה הדדית עם העם העברי העצמאי בארצו. מדינת ישראל מוכנה לתרום חלקה במאמץ משותף לקדמת המזרח התיכון כולו. אנו קוראים אל העם היהודי בכל התפוצות להתלכד סביב היישוב בעלייה ובבניין ולעמוד לימינו במערכה הגדולה על הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל.

מתוך בטחון בצור ישראל הננו חותמים בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זו, במושב מועצת המדינה הזמנית על אדמת המולדת, בעיר תל־אביב, היום הזה, ערב שבת, ה, אייר תש״ח, 14 במאי 1948

ירושלים – בירתה של ישראל

jer1

חומות העיר העתיקה בירושלים והעצים לאורכם, מכוסים בשלג.
צילום: Mark Neyman, לע"מ.
ביום י"ד בכסלו תש"י (5 בדצמבר 1949), כשנה וחצי אחרי קום המדינה, הכריז ראש ממשלת ישראל, דוד בן גוריון, על ירושלים כעיר הבירה של מדינת ישראל. הכרזה זו התבססה על החלטה של חברי הממשלה, וזכתה לתמיכת כל המפלגות בכנסת. בעקבות ההכרזה החליטה הממשלה להעביר את כל משרדי הממשלה מתל אביב לירושלים, וגם הכנסת עברה בסוף אותו חודש מתל אביב לירושלים, ל'בית פרומין' ברחוב המלך ג'ורג'. כחודש לאחר הכרזתו של בן גוריון קיימה הכנסת – במשכנה בירושלים – דיון מיוחד על מעמדה של העיר, וקיבלה החלטה שנוסחה במשפט קצר אחד: "עם הקמתה של מדינה יהודית, שוב הפכה ירושלים לבירתה".

alon

סיפורו של גוש עציון

ביום כ"ה בניסן תש"ג (30.4.1943) ייסדה "קבוצת אברהם" – קבוצת של חלוצים דתיים את הקיבוץ-הדתי כפר-עציון, יישוב יהודי מבודד בצפון הר חברון, אט אט ובמאמץ רב התגברו אנשי כפר-עציון על ההר הטרשי ועל בעיות הפרנסה הקשות בפניהן עמדו, עם עלותם להר. נחצבו בריכות-מים, נִבנו טראסות חקלאיות, נִטעו מטעים, הוקמו ענפי חי – רפת ולול, הוכשר בית-הבראה ומרגוע ונעשו הכנות להקמת מפעל תעשייתי ולהפעלת מחצבה.

חיי תרבות תורנית וכללית עשירים התנהלו בקיבוץ. לאחר הקמת כפר עציון הוקמו עוד שלושה יישובים נוספים וגוש-עציון היה למרחב יהודי פורח ומשגשג. בראשית שנת תש"ח (10.1947) מנה גוש-עציון כ450 נפש בישובים: כפר-עציון, משואות יצחק, עין צורים ורבדים.
עם פתיחת מלחמת העצמאות מצאו עצמם אנשי גוש עציון בליבה של המלחמה, התקפות ערבים חוזרות ונשנות על היישובים ועל הדרכים הפכו אותם ליישובים במצור. כנגד אלפי ערבים מאורגנים בכנופיות, וחמושים בנשק קל ובכמות בלתי מוגבלת של תחמושת, התייצבו קומץ המתיישבים ותגבורות מכוח ההגנה: אנשי הפלמ"ח, החי"ש, סטודנטים ואחרים – מצוידים בנשק קל ודל, כמעט בלא תחמושת. דני מס, מפקד בפלמ"ח מוּנה למפקד גוש-עציון כולו.
ביום שני כ"ג טבת 5.1 כאשר המתקפות והניתוק היו בלתי אפשריים הוחלט על פינוי הנשים והילדים מהקיבוץ. ב ג' באייר תש"ח – 12.5.1948 החל הקרב האחרון על גוש עציון: כוחות הלגיון-הערבי ואנשי כנופיות בסיוע תותחים ומשוריינים הסתערו עם שחר על משלטי גוש-עציון ועל היישובים. גלים גלים תקפו הערבים את קומץ המגינים הדל והמותש שנותר להגן על גוש-עציון בכוחותיו האחרונים. המשלטים החיצוניים נכבשו ואנשיהם נסוגו. הקשר עם הפיקוד בירושלים עדיין נשמר, אך עזרה וסיוע ליישובים לא הגיעו. ב- ד' באייר תש"ח – 13.5.1948 – עם שחר, חודשה ההתקפה כשמגמת הכוח התוקף – כיבוש כפר-עציון.
לאחר נסיונות רבים שנהדפו על ידי המגינים, וע"י קבוצת לוחמים ממשואות יצחק שהגנו על מבואות כפר-עציון, פרצו בשעות הצהריים משורייני האויב את שער קיבוץ כפר-עציון וחדרו לתוכו. תשדורת אחרונה מכפר-עציון לירושלים בישרה: "מלכה נפלה" – כפר-עציון נפל בקרב! לאחר נפילת כפר-עציון, נערך טבח אכזרי במגיניו, 127 לוחמים נפלו באותו יום בכפר-עציון, רק ארבעה נותרו בחיים.

חיים נחמן ביאליק – המשורר הלאומי

bialik

medina

התקווה – המנון מדינת ישראל

מילים: נפתלי הרץ אימבר
לחן: שמואל כהן
ביצוע: ירדנה ארזי

כָּל עוֹד בַּלֵּבָב פְּנִימָה
נֶפֶשׁ יְהוּדִי הוֹמִיָּה,
וּלְפַאֲתֵי מִזְרָח קָדִימָה
עַיִן לְצִיּוֹן צוֹפִיָּה –

עוֹד לֹא אָבְדָה תִּקְוָתֵנוּ,
הַתִּקְוָה בַּת שְׁנוֹת אַלְפַּיִם,
לִהְיוֹת עַם חָפְשִׁי בְּאַרְצֵנוּ,
אֶרֶץ צִיּוֹן וִירוּשָׁלַיִם.

סמל המדינה

israel

סרט מקורי מארכיון המדינה- עזיבת הבריטים, מלחמת העצמאות, העפלה, הקמת צה"ל, ועוד

הזמנה לטקס הכרזת המדינה

invitation

טקס הכרזת המדינה – ה' באייר תש"ח

כעבור שבעים שנה…

הישגיה של מדינת ישראל בתחומים השונים

במדינת ישראל יציינו השנה – תשע"ח, 70 שנים לייסודה. בשנת ה- 70 למדינה יש במדינת ישראל, 8,654,900 תושבים. השטח שבשליטתה הוא קטן מאד – 22,072 קמ"ר. 60% משטח זה הם בעלי אקלים מדברי שחון. מדינה קטנה בשטח קטן, אך מי לא שמע עליה? מדינת ישראל משמשת תפקיד מרכזי באירועים היסטוריים המתרחשים באזור בעל חשיבות רבה ובכל העולם מתעניינים בנעשה בה.

בתמונה: טקס סיום קורס טיס בבסיס חיל האויר בחצרים. בצילום, מפגן של מטוסי סנונית. צילום: Moshe Milner, לע"מ.

 

הפער הגדול שבין מימדיה הקטנים של המדינה לבין חשיבותה הבינלאומית הגדולה בולטת בראש וראשונה במימד האסטרטגי. ישראל נחשבת לחזקה בין מדינות המזרח התיכון מבחינת כוחה הצבאי, היא התמודדה בהצלחה בכל מלחמותיה, גם עם צבאות של יותר ממדינה ערבית אחת. כוחה הצבאי הזמין לפעולה מיידית עולה על זה של מדינות גדולות ועשירות ממנה.
היסטוריונים רבים, יהודים ולא יהודים, מתארים את מדינת ישראל כהצלחה הירואית בשל הישגיה הרבים אך מדגישים שהיא עדיין באמצע הדרך, בשל בעיות של שסעים חברתיים, לכידות חברתית שהתרופפה ואובדן של ערכים שהנחו את ישראל בראשית דרכה.

בתמונה: מטע שקדיות ברמת הגולן. צילום: Mark Neyman, לע"מ.

 

אז אנחנו באמצע הדרך? מצוין! יש עוד מה לעשות!
התחלנו לפני 70 שנה במדינה שנולדה במלחמת השחרור, אוכלוסייתה היהודית מנתה 650,000 תושבים, כשאחוז אחד מתושביה היהודיים נפל במלחמה זו וקלטה ב-3 שנותיה הראשונות יותר עולים מאשר מספר התושבים הותיקים שהיו בה.

אז מה יש לנו? להלן סקירה של הישגי המדינה ב-10 נושאים חשובים.

א. קליטת עלייה בהיקפים גדולים

שנות ה-50 – ארצות ערב
שנות ה-70 – ברה"מ
שנות ה-80 וה-90 – אתיופיה
שנות ה-90 – ברה"מ

ב. חינוך והשכלה

חינוך חינם לכל ילדי ישראל מכתה א' ועד יב', חינוך חובה מכתה א' ועד כתה י'
אולפנים להנחלת השפה העברית- אחת ההצלחות הגדולות של הציונות שישראל היא תוצאתה, היא החייאת השפה העברית המדוברת, שלא דוברה במשך 1700 שנים – הישג ללא תקדים בהיסטוריה האנושית.
הקמת אוניברסיטאות ומכוני מחקר מובילים בעולם.
האוכלוסייה הישראלית נחשבת לאחת המשכילות ביותר בעולם, במקום השני אחרי קנדה, עם 46% מהישראלים שהם בעלי השכלה אקדמית.

ג. חקלאות

פיתוח גידולים חדשים, כולל הנדסה גנטית של פירות וירקות.
אקלום והתאמת צמחים לתנאי מזג האוויר בארץ.
טיפוח בעלי חיים לענף החלב והבקר.
התמודדות עם גידולים במדבר.
פתרון בעיית המים על ידי טיהור מי שפכין והמתקת מי ים.

ד. בריאות

הישגים בקנה מידה עולמי במחקר הרפואי.
תוחלת חיים: מקום חמישי בעולם מבחינת גברים, מקום 14 בעולם מבחינת נשים.

ה. ביטחון

הקמת צבא בעל יכולות בקנה מידה עולמי.
הקמת תעשיות ביטחוניות מהמובילות בעולם.
הדיפה מוצלחת של תוקפנות של מדינות האויב.

ו. מדע וטכנולוגיה

במדינת ישראל צמחה והתפתחה פעילות מדעית ומחקרית מפותחת.
תגליות מדעיות ופיתוחים טכנולוגיים של מדענים ישראלים זכו לתהודה עולמית.
1964 – הסתיימה הקמת המוביל הארצי – רשת קווי מים המספקת מי שתייה של ישראל מהכנרת לנגב.
1988 – שיגור לוויין ישראלי לחלל – אופק.
1995 – שיגור לוויין תקשורת עמוס ובהמשך לוויינים נוספים.
5 מדענים ישראלים קיבלו פרסי נובל: פרופ' אברהם הרשקו, פרופ' אהרן צ'חנובר, פרופ' עדה יונת (שלושתם בכימיה), פרופ' דניאל כהנמן ופרופ' ישראל אומן (כלכלה).
בנוסף לאלה זכו בפקס נובל הסופר ש"י עגנון בספרות, מנחם בגין, יצחק רבין ושמעון פרס (פרס נובל לשלום)

ז. תעשיות עתירות ידע

ישראל נחשבת לאומת ההיי-טק ונמנית עם 5 המדינות הראשונות בתחום זה בעולם ובנושאים מסוימים מיקומה הוא השני בעולם.
בנוסף לתעשיית ההיי-טק מפותחת התעשייה הצבאית, תעשיית התרופות, הכימיקלים, המתכת והיהלומים המעובדים.
כן התפתחה בשנים האחרונות, בהיקף גדול, תעשיית התיירות.

ח. ייעור

ב-70 שנותיה ניטעו עשרות מיליוני עצים בתחומי מדינת ישראל אשר הפכו מאזורי טרשים לחבלי ארץ ירוקים.

ט. ארכיאולוגיה

8 אתרים ארכיאולוגיים מהחשובים ביותר בישראל הוכרזו כאתרי מורשת עולמיים – הישג חסר תקדים!

י. תגליות גז בהיקף עצום

בשנים האחרונות התגלו מרבצי גז בהיקפים עצומים ותרמו תרומה משמעותית לחיזוק הכלכלה הישראלית.

הבהרה חשובה :

אתר זה מיועד למטרות למידה בלבד, ולא לשום מטרה מסחרית.

בשימוש באתר זה, הנך מצהיר שכניסתך לאתר היא לצורך לימוד וקבלת סקירה על חידון הציונות והמורשת בלבד ולא לכל מטרה אחרת.