שנות החמישים

>>שנות החמישים
שנות החמישים 2018-02-27T14:54:18+02:00

קצת רקע…

בקום המדינה מנתה מדינת ישראל כ-650 אלף תושבים. עם סיום המנדט הבריטי בארץ נפתחו שערי המדינה לרווחה. עוד בימי הקרבות של מלחמת העצמאות החלו להגיע עולים למדינת ישראל, עם תום הקרבות הלך וגבר היקף העלייה. עלייה חופשית היא אחד מאבני היסוד של מדינת ישראל "מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות".

עם שב לארצו

העלייה ההמונית של שנות החמישית

עולים לארץ!

בתוך שלוש שנים, בתחילת שנות החמישים, הגיעו לארץ 700,000 איש, היישוב היהודי במדינת ישראל מכפיל את עצמו!
ארצות המוצא של העולים היו מאירופה וארצות המזרח.
מאירופה הגיעו ניצולי שואה ממחנות העקורים באירופה ומהמחנות בקפריסין. וכן יהודים שברחו מהארצות הקומוניסטיות. העולים אינם מגיעים ארצה כקהילה, אלא כבודדים או משפחות קטנות אשר בונים את עצמם מחדש לאחר המלחמה.
מארצות המזרח מגיעות קהילות שלמות אשר עולות מאסיה ומאפריקה. מעין מבצע "חיסול גלויות". מניעי העלייה היו בדרך כלל תגובות אנטישמיות והתנכלויות גוברות כלפי היהודים, במיוחד לאחר הקמת מדינת ישראל וניצחונה במלחמת העצמאות. בארצות מסוימות נאלצו משפחות גדולות ומבוססות להשאיר את רכושם בארצות המוצא ולברוח בשל המצב הקשה נגד היהודים.

קליטת העלייה בשלבים הראשונים

למדינת ישראל הצעירה אין תשתית לקליטה המונית. אין דיור, אין מקורות פרנסה.
בשלב ראשון נקלטים העולים בבתים ערבים נטושים ביפו, רמלה, לוד, באר שבע וחיפה. העולים מוצאים עבודה שכן הגברים מגויסים למלחמה והמשק העברי זקוק לידיים עובדות.
בשלב השני- הבתים מתמלאים, המגויסים חוזרים מהצבא, אין עבודה! מדינת ישראל משכנת את העולים במחנות עולים. חלק מהמחנות הם מחנות צבא בריטיים שנעזבו. בין מחנות העולים: עתלית, פרדס חנה ושער עלייה.
maabara
תנאי החיים במחנות העולים היו קשים במיוחד. באולמות גדולים הצטופפו עשרות אנשים זרים זה לזה בצפיפות ובתנאי תברואה קשים. העולים לא עבדו והרשויות סיפקו להם את צרכיהם הבסיסיים.

הבהרה חשובה :

אתר זה מיועד למטרות למידה בלבד, ולא לשום מטרה מסחרית.

בשימוש באתר זה, הנך מצהיר שכניסתך לאתר היא לצורך לימוד וקבלת סקירה על חידון הציונות והמורשת בלבד ולא לכל מטרה אחרת.